×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معاونت پژوهشی:

 

 

 

آقای دکتر اردشیر تاج بخش

معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی

      مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین ع

 

رتبه علمی: استادیار

رزومه

لینک در سامانه علم سنجی

 

آدرس پست الکترونیک: ardeshir.tajbakhsh@sbmu.ac.ir

آدرس: تهران - خیابان شهید آیت اله مدنی- بیمارستان امام حسین ع

تلفن: 73432431 - 021

تنظیمات قالب