×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

کتاب سال ۱۴۰۲ گروه بیهوشی ، درد و مراقبتهای ویژه

کتاب سال ۱۴۰۲ گروه بیهوشی ، درد و مراقبتهای ویژه

بیشتر
نشست خبری گزارش طرح پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی

نشست خبری گزارش طرح پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی

بیشتر
اولویت های برنامه های مرکز

اولویت های برنامه های مرکز

بیشتر
برگزاری جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات بیهوشی

برگزاری جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات بیهوشی

بیشتر
ارتقاء چشمگیر رتبه نشریه انگلیسی زبان

ارتقاء چشمگیر رتبه نشریه انگلیسی زبان "علوم سلولی و مولکولی در بیهوشی" به جایگاه پنجم در رتبه بندی بیست نشریه برتر کشور در گروه پزشکی

بیشتر
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی در سال 1400

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی در سال 1400

بیشتر
انتشار شماره جدید نشریه Journal of Cellular and Molecular Anesthesia

انتشار شماره جدید نشریه Journal of Cellular and Molecular Anesthesia

بیشتر
تنظیمات قالب