×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1400/05/02 - 00:59
  • بازدید : 119
  • تعداد بازدیدکننده : 119
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی در سال 1400

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی به ریاست جناب آقای دکتر دباغ و با حضور اعضاء این کمیته جناب آقایان دکتر علیرضا مهدوی، دکتر محمد عباسی نظری، دکتر فرهاد صفری، دکتر کاظم شریفی و دکتر اردشیر تاج بخش در تاریخ 2 مرداد ماه برگزار گردید.

این دومین شورای پژوهشی مرکز در سال 1400 بود و بدلیل شرایط پاندمی کرونا به صورت مجازی از طریق سامانه Skyroom

برگزار گردید. در این جلسه 8 طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 107730
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تنظیمات قالب