×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/04/25 - 12:58
  • بازدید : 185
  • تعداد بازدیدکننده : 175
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات بیهوشی در روز سه شنبه 22 تیر 1401 در دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه برگزار شد

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 118785
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تنظیمات قالب