دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > برنامه استراتژیک 
 
 

 

برنامه استراتژیک:

مرکز تحقیقات بیهوشی به عنوان زیرساختار و کانونی برای همکاریهای همه جانبه جهت توسعه دانش در گستره بیهوشی و نيز با توجه و احساس نیاز به عرصه ای برای تبادل آراء در این حیطه علمی،.تاسیس شد و با توجه به اهمیت برنامه راهبردی در تحلیل وضعیت محیط درونی و بیرونی سازمان، استفاده بهینه از فرصتها، تکیه بر نقاط قوت، کاستن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها جهت نیل به اهداف سازمانی، برنامه ریزی راهبردی برای دوره ای پنج ساله با کمک و همیاری متخصصین فن انجام گردید.

برنامه راهبردی جهت نیل به اهدافی نظیر دستیابی و بهره گیری از تجربیات محققین، افزایش بهره وری از ظرفیت های بلا استفاده، حذف دوباره کاریها، توسعه فرهنگ پژوهش در موسسات و گروههای ذینفع جامعه و سیاستگذاران، هماهنگ کردن منابع (انسانی- مالی- فیزیکی)، کمک در تربیت نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات با نگرش جدید و با نگاهی به تحولات علمی در بین کشورهای مختلف تدوین گردیده و امید می رود در راستای چشم انداز بیست ساله کشور بتواند موثر واقع شود..

در خاتمه از پیشنهادات ارزنده کلیه صاحب نظران برای بهبود هر چه بیشتر برنامه راهبردی این مرکز استقبال می شود.

 

چشم انداز مركز تحقيقات بیهوشی

مركز تحقيقات بیهوشی سازماني خواهد بود:

پويا و نو آور، پيشرو، اثرگذار در نهادهاي علمي و اجرائي در حوزه علوم بیهوشی

داراي جايگاه معتبر و مناسب ملی و بین المللی

داراي تعاملات اثرگذار ملي و بين المللي

طرف اعتماد و مشورت سازمانها و نهادهاي علمي و اجرائي مرتبط

 

ماموريت

مأموريت ما بعنوان اولين مركز تحقيقاتي بیهوشی پيشرو اين است كه با رهبري، هدايت، مشاوره و اجراي پژوهشهاي سازماندهي شده تلاش كنيم تا با تكميل حلقه هاي علم، تحقيق، فناوري، توليد و بهره برداري از دانش حاصله، سبب ارتقاء سلامت و گسترش مرزهاي دانش شويم.

 

باورها و ارزشهاي مركز:

ارزشهاي حاكم بر مركز تحقيقات بیهوشی بر پایه محورهاي زير استوار است:

ارزشهاي والاي انسان از منظر دين مبين اسلام به عنوان خليفه الهي بر روي زمين

مشاركت صاحبان منافع در توسعه تحقيقات مرتبط

كارايي و اثر بخشي

رعايت اخلاق پزشكي، حرفه اي و پژوهشی در عرصه فعاليت ها

توسعه پايدار بر پايه دانايي  

 

 استراتژيها

استراتژيهاي اصلي مركز كه طي تدوين برنامه استراتژيك بدست آمده به شرح زير مي باشد.


* آموزش و توانمند سازي نيروي انساني پژوهشگر در زمينه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه

* تقويت ارتباطات موثر ملي و بين المللي

* تخصصي كردن پژوهشها و تقويت پژوهشهاي بين رشته اي
* ارتباط با صنعت و خدمات سلامت در زمینه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* انتشار و بالابردن اعتبار علمي مجله ايراني تحقيق در بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه
* توافق با ذينفع ها در مورد اولويتهاي پژوهشي و سوق دادن فعاليتهاي پژوهشي مركز در اين جهت
* جذب منابع ملي و بين المللي (اعم از منابع مالي وانساني)

* ساماندهي تشكيلات و فرآيند هاي مركز 

 

خطوط اصلي پژوهش

- ساير موارد : آموزش، مديريت وسياست گزاري در حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه.

 

فعاليت ها

يكي از فعاليتهاي اصلي مركز، بررسي، كارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امكانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. اين مركز از طريق تشكيل گروه هاي مختلف در زمينه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه و با كمك گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد. اين گروه ها در حيطه هاي زير فعاليت مي كنند:

 • علوم پايه

پژوهش هاي باليني

پژوهش هاي اجتماعي

لازم به ذكر است كه بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي مركز و پيشنهادات دريافت شده، امكان تشكيل گروه هاي جديدي وجود خواهد داشت

اين مركز با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها، ايده هاي نو، همكاري بين بخشي و بين تخصصي، و بر اساس اولويتهاي پژوهشی مركز، تشويق و حمايت پژوهشگران را مد نظر قرار خواهد داد.