پنج شنبه ٠١ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > درباره ما > اهداف سازمانی 
 
 

اهداف سازمانی

 

اهداف اصلي 

· انجام پروژه هاي كاربردي و بنيادي در زمينه علوم بیهوشی ، مراقبتهای ویژه و کنترل درد 

· ايجاد پل بين رشته اي در تحقيقات مشترك، تدوين و راهبري استانداردهاي مربوطه و ارائه آموزش هاي مرتبط 

· برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با موضوعات فوق 

· ارتباطات بين المللي و آموزش و تحقيق مشترك با ديگر كشورها.   

 

اهداف فرعي 

· آموزش نيروي انساني محقق در زمينه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه 

· جذب پژوهشگران توانمند 

· همكاري با مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل كشور 

· توسعه تجهيزات 

· هدفمند نمودن تحقيقات و هدايت پژوهش ها در جهت الويت ها 

· تهيه بانك اطلاعاتي پژوهشهاي انجام شده در گستره بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه از سراسر كشور 

· ارائه مشاوره در امر سياستگزاري ها و تصميم سازي ها.